Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Chi phí tài chính

Luật Bảo Hiểm Y Tế 2014

Luật Bảo Hiểm Y Tế 2014

Luật Bảo Hiểm Y Tế 2008

Luật Bảo Hiểm Y Tế 2008

NĐ 44/2017/NĐ-CP Quy Định Mức Đóng BHXH Bắt Buộc Vào Quỹ BH Tai Nạn Lao Động, Bệnh Nghề Nghiệp

Nghị Định 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

TT 37/2017/TT-BQP Hướng Dẫn Quản lý Thu-Chi BHXH Bắt Buộc Trong Bộ Quốc phòng

Thông tư 37/2017/TT-BQP ngày 16/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng

TT 42/2016/TT-BLĐTBXH Quy Định Mức Điều Chỉnh Tiền Lương Tháng Đã Đóng BHXH

Thông ty 42/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

TT 329/2016/TT-BTC Quy Định Bảo Hiểm Bắt Buộc Trong Hoạt Động Đầu Tư Xây Dựng

Thông Tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

NĐ 166/NĐ-CP Quy Định về Giao Dịch Điện Tử Trong BHXH, BHYT, BHTN

Nghị Định 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

TT 23/2016/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 55/2016/NĐ-CP Về TRợ Cấp Lương Hưu Hàng Tháng

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ

NĐ 88/2016/NĐ-CP Quy Định Về Chương Trình Hưu Trí Bổ Sung Tự Nguyện

Nghị Định 88/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

NĐ 55/2016/NĐ-CP Quy Định Mức Lương Hưu Giáo Viên Mầm Non Có Thời Gian Làm Việc Trước 1995

Nghị Định 55/2016/ND-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

Trang 5 / 12
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính