Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Chi phí tài chính

NĐ 117/2016/NĐ-CP Sửa Đổi NĐ 204/2004/NĐ-CP Về Chế Độ Tiền Lương Đối Với CB, Công Chức, Viên Chức Và Lực Lượng Vũ Trang

Nghị Định 117/2016/NĐ-CP Ngày 21/7/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

NĐ 47/2016/NĐ-CP Quy Định Mức Lương Cơ Sở Đối Với Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Và Lực Lượng Vũ Trang

Nghị Định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

NĐ 11/2016/NĐ-CP Quy Định Về Lao Động Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam

Nghị Định 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

NĐ 88/2015/NĐ-CP Sửa Đổi NĐ 95/2013/NĐ-CP Về Xử Phạt Hành Chính TRong Lĩnh Vực lao Động, BHXH

Nghị Định 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước...

NĐ 85/2015.ND8-CP Quy Định và Hướng Dẫn Về Chính Sách Đối Với Lao Động Nữ

Nghị Định 85/2015/NĐ-CP ngày 1/10/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

TT 24/2015/TT-BCT Quy Định Về Thời Giờ Làm Việc, Nghỉ Ngơi Trong Lĩnh Vực Thăm Dò, Khai Thác Dầu Khí

Thông tư 24/2015/TT-BCT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển

TT 29/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn Về Thương Lượng Tập Thể, Thoả Ước lao Động Tập Thể

Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của...

NĐ 63/2015/NĐ-CP Quy Đĩnh Về Chính Sách Người Lao Động Dôi Dư Khi Cổ Phần Hoá DNNN

Nghị Định 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

NĐ 61/2015/NĐ-CP Quy Định Về Chính Sách Hỗ TRợ Tạo Việc Làm và Quỹ Quốc Gia Về Việc Làm

Nghị Định 61/2015/NĐ_CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

TT 23/2015/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 05/2015/NĐ-CP Quy Định Và Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Của Bộ Luật Lao Động

Thông Tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao...

Trang 8 / 12
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính