Mang tri thức phục vụ khách hàng

Tin Tức Hoạt Động

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Hoạt động chuyên nghiệp

Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2023 Ngày 29/03/2024

Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2022 Ngày 19/12/2023

UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

Ngày 24/11/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCK NN) đã ban hành quyết định số 1113/QĐ-UBCK về việc chấp thuận công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024

Ngày 20/11/2023, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 2559/QĐ-BTC về việc chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Vietvalues

Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2022 Ngày 15/11/2023

Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 05/10/2023

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2022 Ngày 05/10/2023

Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Vietvalues thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc cho Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân

Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 29/03/2023

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2022 Ngày 29/03/2023

UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được Kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

Ngày 18/11/2022, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam (UBCKNN VN) đã ban hành quyết định số 905/QĐ-UBCK về việc chấp thuận công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn CHUẨN VIỆT – VIETVALUES ...

Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues Kiểm Toán đơn vị có Lợi ích Công Chúng năm 2023

Ngày 14/11/2022, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 2324/QĐ-BTC về việc chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – VIETVALUES ...

Trang 1 / 7
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính