Mang tri thức phục vụ khách hàng

Giới Thiệu

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Ban lãnh đạo

Tran Ham Trần Văn Ham
Cử nhân Tài chính Kế toán

- Là Thành viên sáng lập VIETVALUES Group.
- Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp Tp.HCM; nguyên phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước Khu vực IV – Tp.HCM.
- Được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng III vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác và góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ tổ quốc” năm 2007.
- • Với hơn 46 năm kinh nghiệm, hiện ông Trần Văn Ham là Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Do Huong Đỗ Thị Hương
Cử nhân Tài chính, Kiểm toán viên

- Là Thành viên sáng lập VIETVALUES Group.
- Nguyên là Kế toán trưởng doanh nghiệp, Sở Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh; nguyên là Trưởng phòng kiểm toán doanh nghiệp của Kiểm toán Nhà nước Khu vực phía Nam.
- Bà là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam; là hội viên Hội Kế Toán – Kiểm toán Việt Nam (VAA) và là Hội viên cao cấp Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA).
- Được tặng thưởng Huy chương vì sự nghiệp đóng góp cho ngành tài chính Việt Nam.
- Với hơn 46 năm kinh nghiệm, hiện bà Đỗ Thị Hương là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VIETVALUES Group.

Thanh Sang Nguyễn Thanh Sang
Thạc sĩ Tài chính, Kiểm toán viên

- Là Thành viên sáng lập VIETVALUES Group.
- Nguyên là Kiểm toán viên Kiểm toán Nhà nước Khu vực phía Nam.
- Ông là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam; là Thẩm định viên với chứng chỉ hành nghề do Bộ Tài chính cấp và là Hội viên cao cấp Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA).
- Ông đang tham gia giảng dạy Kế toán – Kiểm toán tại trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM (IUH), Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) và Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF)….
- Được Bộ Tài chính tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp kiểm toán độc lập Việt Nam các năm 2015, 2016 và 2020.
- Với hơn 25 năm kinh nghiệm, hiện ông Nguyễn Thanh Sang là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Nguyen Suong Nguyễn Thị Sương
Cử nhân Kinh tế

- Nguyên là Trưởng phòng Kiểm toán Nhà nước, chuyên kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước và các đơn vị tài chính công.
- Bà là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam.
- Được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng III; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huy chương vì sự nghiệp tài chính; Huy chương vì sự nghiệp kiểm toán Việt Nam.
- Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính và kiểm toán các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổng công ty Nhà nước, hiện bà Nguyễn Thị Sương là Phó Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Kim Anh Vũ Thị Kim Anh
Cử nhân Kinh tế, Kiểm toán viên

- Là Thành viên sáng lập VIETVALUES Group.
- Nguyên là Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX; Nguyên là thành viên Hội đồng Quản trị của Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà Tp. HCM.
- Là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam; là Hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).
- Với hơn 40 năm kinh nghiệm, hiện bà Vũ Thị Kim Anh là Phó Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ngoc Nga Nguyễn Thị Ngọc Nga
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kiểm toán viên

- Nguyên là Thanh tra viên tại Sở Tài chính Tp.HCM.
- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản lý Tài chính & Kế toán; Cử nhân Luật; Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của Tổng cục thuế Việt Nam.
- Bà là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam; là Thẩm định viên với chứng chỉ hành nghề do Bộ Tài chính cấp và là Hội viên Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA);
- Với gần 30 năm kinh nghiệm, hiện bà Nguyễn Thị Ngọc Nga là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Thanh Hong Nguyễn Thanh Hồng
Thạc sĩ Kinh tế, Kiểm toán viên

- Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Kinh tế Tài chính – Ngân hàng; Cử nhân Kinh tế; Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của Tổng cục thuế Việt Nam.
- Ông là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam và là Hội viên cao cấp Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA).
- Ông hiện là thỉnh giảng của trường Đại học Kinh tế Tp. HCM (UEH) và trường Đại học Mở Tp.HCM (OU)…
- Được Bộ Tài chính tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp kiểm toán viên độc lập Việt Nam.
- Với gần 20 năm kinh nghiệm, hiện ông Nguyễn Thanh Hồng là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Truc Lam Huỳnh Trúc Lâm
Thạc sĩ Luật, Kiểm toán viên

- Thạc sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Kinh tế Chính trị; Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của Tổng cục thuế Việt Nam, Chứng chỉ hành nghề quản tài viên.
- Ông là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam, là Thẩm định viên với chứng chỉ hành nghề do Bộ Tài chính cấp và là Hội viên cao cấp Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA).
- Ông hiện là thỉnh giảng của trường Đại học Kinh tế Tp. HCM (UEH) và trường Đại học Mở Tp.HCM (OU)…
- Được Bộ Tài chính tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp kiểm toán viên độc lập Việt Nam.
- Với gần 20 năm kinh nghiệm, hiện ông Huỳnh Trúc Lâm là Phó Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Tran Hiep Trần Văn Hiệp
Cử nhân kinh tế, Kiểm toán viên

- Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán.
- Ông là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam và là Hội viên Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA).
- Với trên 15 năm kinh nghiệm, hiện ông Trần Văn Hiệp là Phó Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ba Quang Trần Bá Quảng
Thạc sĩ Kinh tế, Kiểm toán viên

- Nguyên là Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc của các công ty trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn kế toán, thuế và quản trị doanh nghiệp.
- Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Kinh tế Tài chính – Ngân hàng; Cử nhân Kinh tế; Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của Tổng cục thuế Việt Nam.
- Ông là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam; Thẩm định viên với chứng chỉ hành nghề do Bộ Tài chính cấp; là Hội viên cao cấp Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA).
- Được Bộ Tài chính tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp kiểm toán viên độc lập Việt Nam.
- Với hơn 21 năm kinh nghiệm, hiện ông Trần Bá Quảng là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.

Thanh Kim Lê Thị Thanh Kim
Cử nhân Kinh tế, Kiểm toán viên

- Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán; Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của Tổng cục thuế Việt Nam.
- Là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam; là Hội viên Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA).
- Với hơn 12 năm kinh nghiệm, hiện bà Lê Thị Thanh Kim là Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ngoc Thach Nguyễn Thị Ngọc Thạch
Cử nhân kinh tế, Kiểm toán viên

- Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán; Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của Tổng cục thuế Việt Nam.
- Là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam; là Hội viên Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA).
- Với gần 10 năm kinh nghiệm, hiện bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch là Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính