Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Chi phí tài chính

NĐ 27/2014/NĐ-CP Quy Định Về Lao Động Là Người Giúp Việc

Nghị Định 27/2014/NĐ-CP Ngày 7/4/2014 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình

TT 03/2014/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 102/2013/NĐ-CP Về Lao Động Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam

TT 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc...

NĐ 03/2014/NĐ-CP Quy Định Về Việc Làm

Nghị Định 03/2014/NĐ-CP Ngày 6/1/2014 Của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

TT 01/2014/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 55/2013/NĐ-CP Về Hoạt Động Cho Thuê Lại Lao Động, Ký Quỹ Và Danh Mục Thực Hiện Cho Thuê Lại Lao Động

TT 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 8/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc...

TT 30/2013/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 44/2013/NĐ-CP Về Hợp Đồng Lao Động

Thông Tư 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

NĐ 102/2013/NĐ-CP Quy Định Về Lao Động Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam

Nghị Định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

NĐ 95/2013/NĐ-CP Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh VựcLao Động, BHXH, Đưa Người Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài

Nghị Định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 Của Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

TT 08/2013/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 46/2013/NĐ-CP Về Tranh Chấp Lao Động

Thông Tư 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

NĐ 55/2013/NĐ-CP Quy Định Về Cấp Phép Hoạt Động Cho Thuê Lại Lao Động Và Danh Mục Ngành Nghề Thực Hiện Cho Thuê Lại Lao Động

NĐ 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 Của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

NĐ 49/2013/NĐ-CP Quy Định Về Tiền Lương Theo Bộ Luật Lao Động

Nghị Định 49/2013/NĐ-CP Ngày 14/5/2013 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Trang 10 / 12
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính