Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Các quy định khác

NĐ 68/2013/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Hiểm Tiền Gửi

Nghị Định 68/2013/TNĐ-CP Ngày 28/6/2013 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi

Luật Bảo Hiểm Tiền Gửi 2012

Luật Bảo Hiểm Tiền Gửi 2012 số 06/2012/QH13

TT 41/2018/TT-BTC Xử Lý Tài Chính Và Xác Định Giá TRị Doanh Nghiệp Khi Cổ Phần Hoá DNNN

Thông Tư 41/2018/TT-BTC Ngày 4/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công...

NĐ 126/2017/NĐ-CP Về Chuyển DNNN và Công TY TNHH Một Thành Viên Nhà Nước Thành Công Ty Cổ Phần

Nghị Định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ ban hành Nghị định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Nghị Quyết Số 121/NQ-CP Của Chính Phủ Về Việc Xử Lý Vướng Mắc Trong Việc CP Hoá DNNN

Nghị Quyết Số 121/NQ-CP ngày 22/11/2017 của Chính Phủ Về Việc Xử Lý Vướng Mắc Trong Việc CP Hoá DNNN

Quyết Định 22/2015/QĐ-TTg Về Chuyển Đơn Vị Sự Nghiệp Công lập Thành Công Ty Cổ Phần

Quyết Định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

TT 127/2014/TT-BTC Hướng Dẫn Xử Lý Tài Chính Và Xác Định Giá trị Doanh Nghiệp Khi Cổ Phần Hoá DNNN

Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thông tư 138/2012/TT-BTC Hướng Dẫn Phân Bổ Giá Trị Lợi Thế Kinh Doanh Đối Với Công Ty Cổ Phần Được Chuyển Đổi Từ DNNN

Thông tư 138/2012/TT-BTC ngày 20/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước

TT 196/2011/TT-BTC Hướng Dẫn Việc Bán Cổ Phần Lần Đầu Và Quản Lý, Sử Dụng Tiền Thu Từ Cổ Phần Hoá

Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/1011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần

NĐ 116/2015/NĐ-CP Sửa Đổi, Bổ Sung NĐ 59/2011/NĐ-CP Về Chuyển Doanh Nghiệp 100% Vốn Nhà Nước Thành Công Ty Cổ Phần

Nghị Định 116/2015/NĐ_CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Trang 3 / 8
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính