Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Thuế

TT 64/2015/TTLB-BCA-BTA-BQP về Hoá đơn chứng Từ Đối Với Hàng Hoá Nhập Khẩu Lưu Thông Trên Thi TRường

TT liên bộ 64/2015/ TTLB- BCA-BTC-BQP ngày 8/5/2015 của Liên Bộ Quy định về Chế Độ Hoá Đơn Chứng Từ ĐV Hàng Hoá Nhập Khẩu lưu Thông trên Thị TRường

Tải xuống
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 - Trụ sở chính Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 - Chi nhánh HCM