Mang tri thức phục vụ khách hàng

Tin Tức Hoạt Động

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tuyển dụng nhân viên

Thông báo "TẠM HOÃN" Thời gian thi tuyển và phỏng vấn tuyển dụng Trợ lý Kiểm toán viên năm 2021

THÔNG BÁO
"TẠM HOÃN" Thời gian thi tuyển và phỏng vấn tuyển dụng Trợ lý Kiểm toán viên năm 2021

Gửi : Các anh/chị có quan tâm
Từ : Phòng nhân sự VIETVALUES
Ngày : 21 tháng 06 năm 2021
Về việc : Tuyển dụng Trợ lý Kiểm toán viên 2021

- Căn cứ Thông báo ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt v/v tuyển dụng Trợ lý Kiểm toán viên năm 2021.
- Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid- 19, nhằm đảm bảo sức khỏe của bản thân, gia đình và chủ động phòng chống dịch bệnh Covid- 19 lây lan trong cộng đồng.

Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thông báo v/v tạm hoãn thời gian thi tuyển bài viết (ngày 18/06/2021) và phỏng vấn trực tiếp (ngày 24/06/2021) tuyển dụng Trợ lý Kiểm toán viên năm 2021.
Thời gian thi tuyển và phỏng vấn sẽ thông báo sau, tùy thuộc vào quy định của UBND Tp.HCM về Phòng chống COVID-19 trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2021
Tổng Giám đốc
(đã ký)
Nguyễn Thanh Sang
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng website Công ty.
- Lưu Vietvalues.

Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính