Mang tri thức phục vụ khách hàng

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Giới thiệu

Về Vietvalues Ban lãnh đạo Đội ngũ kiểm toán viên Khách hàng tiêu biểu

Liên hệ tư vấn

Hotline

+84 (28) 3999 0091

Địa chỉ hoạt động thường xuyên

156 -158, Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận

+84 (28) 3999 0092
+84 (28) 3999 0090
contact@vietvalues.com

Đội ngũ kiểm toán viên

Thanh Sang Nguyễn Thanh Sang

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0851/KTV ngày 19/11/2004
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0851-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Do Huong Đỗ Thị Hương

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0967/KTV ngày 11/11/2005
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0967-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Kim Anh Vũ Thị Kim Anh

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0565/KTV ngày 28/12/2001
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0565-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Ngoc Nga Nguyễn Thị Ngọc Nga

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0351/KTV ngày 22/05/2000
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0351-2015-071-1 ngày 29/06/2015

Thanh Hong Nguyễn Thanh Hồng

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1512/KTV ngày 06/07/2009
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1512-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Truc Lam Huỳnh Trúc Lâm

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1523/KTV ngày 06/07/2009
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1523-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Thien Long Đào Vũ Thiên Long

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1739/KTV ngày 28/04/2010
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1739-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Van Hau Nguyễn Ngọc Đan Tâm

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0884/KTV ngày 19/11/2004
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0884-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Minh Loan Đoàn Thị Minh Loan

Chứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0086/KTV ngày 15/08/1999
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0086-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Tran Hiep Trần Văn Hiệp

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2141/KTV ngày 30/12/2011
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2141-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Cam Hong Nguyễn Thị Cẩm Hồng

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2849/KTV ngày 15/04/2014
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2849-2014-071-1 ngày 16/09/2014

Thai Tan Hoàng Thái Tân

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2817/KTV ngày 15/04/2014
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2817-2014-071-1 ngày 16/09/2014

Tuyet Van Nguyễn Thị Tuyết Vân

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2839/KTV ngày 15/04/2014
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2839-2014-071-1 ngày 16/09/2014

Hong Phuc Nguyễn Hồng Phúc

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3138/KTV ngày 07/05/2015
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3138-2015-071-1 ngày 16/06/2015

Ba Quang Trần Bá Quảng

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1086/KTV ngày 14/12/2005
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1086-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Quang Huyen Trần Quang Huyên

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1043/KTV ngày 11/11/2005
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1043-2013-071-1 ngày 01/07/2013

Xuan Thanh Trần Xuân Thạnh

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1650/KTV ngày 28/04/2010
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1650-2015-071-1 ngày 03/06/2015

Thanh Kim Lê Thị Thanh Kim

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2896/KTV ngày 15/04/2014
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2896-2016-071-1 ngày 15/09/2016

Minh Hung Huỳnh Minh Hưng

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3402 /KTV ngày 7/5/2015
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3402-2017-071-1 ngày 18/8/2017

Van Hau Vũ Văn Hậu

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3182/KTV ngày 07/05/2015
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3182-2015-071-1 ngày 16/06/2015

Hong Thuy Nguyễn Thị Hồng Thúy

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0176/KTV ngày 18/05/1999
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0176-2015-071-1 ngày 03/09/2015

Van Tai Trần Văn Tài

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3865/KTV ngày 27/04/2017
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3865-2017-071-1 ngày 18/8/2017

Ngoc Tan Nguyễn Ngọc Tân

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3868/KTV ngày 27/04/2017
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3868-2017-071-1 ngày 18/8/2017

Cong Thanh Lý Công Thành

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3870/KTV ngày 27/04/2017
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3870-2017-071-1 ngày 18/8/2017

Dong Duong Ngô Quang Đông Dương

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3892/KTV ngày 27/04/2017
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3892-2017-071-1 ngày 18/8/2017

Địa chỉ hoạt động thường xuyên

156 -158, Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận

Địa chỉ đăng ký

33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, Tp.HCM
+84 (28) 3859 2285
+84 (28) 3859 2289
contact@vietvalues.com

Văn bản tài liệu
  • Hệ Thống Các Chuẩn Mực Kế Toán
  • Thông Tư Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán
  • Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
  • Luật Thuế Xuất Nhập Khẩu
  • Luật số: 88/2015/QH13
  • Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng
  • Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân
  • Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN